rekultywacja, rekultywacja gruntów, rekultywacja wód podziemnych, rekultywacja IN SITU, rekultywacja EX SITU, skażony grunt, skażona woda, zanieczyszczony grunt, zanieczyszczona woda, bioremediacja, oczyszczanie wody, oczyszczanie gruntów, audyty ekologiczne,przeglądy ekologiczne, rekultywacja środowiska, dekontaminacja, ochrona środowiska, sczerpywanie wolnego produktu naftowego, skimery, biotechnologie, problemy ochrony środowiska, metody ochrony środowiska, biopreparaty,zanieczyszczenia ropopochodne, geologia, hydrogeologia, geologia inżynierska, geolog, olej, benzyna, ropa naftowa, skażenia, zanieczyszczenia
rekultywacja
rekultywacja
rekultywacja
W oferowanym zakresie usług rekultywacyjnych wykonujemy m.in.:

- utylizację gruntów i wody zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

- likwidację infrastruktury paliwowej

- czyszczenie zbiorników produktów naftowych

- usuwanie skutków awarii komunikacyjnych
więcej...


DEKONTA Polska Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 stawiając sobie za cel...
więcej...

JESTEŚMY ZAWSZE TAM, GDZIE POTRZEBUJE NAS ŚRODOWISKO

Firma DEKONTA Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2001 roku. Działalność firmy związana jest z rozwiązywaniem problemów dotyczących środowiska. Oferujemy kompleksowe rozwiązywanie zaistniałych problemów od wstępnych faz studialnych i projektowych poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań w terenie po końcowe opracowania i sprawozdania.

Specjalnością firmy, na co wskazuje jej nazwa, jest dekontaminacja lub ogólniej rekultywacja czyli oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń - w naszym przypadku z zanieczyszczeń ropopochodnych. W tej dziedzinie stosujemy sprawdzone biotechnologiczne metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, czyli zaprzęgamy bakterie do pracy na naszą korzyść.

Proces rekultywacji wiąże się ściśle z rozpoznaniem rodzaju i zasięgu zanieczyszczeń jak też z rozpoznaniem ogólnych warunków przyrodniczych. Stąd też możemy zaoferować wachlarz różnych prac z dziedziny geologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, potrzebnych nie tylko w trakcie rekultywowania zanieczyszczonych obszarów, oraz możliwość wykonania opracowań związanych z wpływem inwestycji lub obiektu na środowisko.

Działalność na polu ochrony środowiska wymaga wiedzy i doświadczenia z różnych dyscyplin naukowych oraz sprawdzonych rozwiązań technicznych, dlatego DEKONTA Polska Sp. z o.o. współpracuje z innymi firmami w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Naszym głównym partnerem jest czeska firma DEKONTA a.s. będąca liderem na europejskim rynku w zakresie oczyszczania środowiska z substancji ropopochodnych. Ponadto współpracujemy również m.in. z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych (badania rozpoznawcze i geofizyczne), firmą EKO-EFEKT Sp. z o.o. (w zakresie projektowania i wspierania przedsięwzięć ekologicznych),oraz ośrodkami badawczo-naukowymi: Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Świętokrzyską.